Thực phẩm hàng ngày - Thủy, hải sản

Bề bề size 20/30

Bề bề size 20/30

130.000₫
Cá Nục chuối

Cá Nục chuối

39.000₫
Cá rô phi làm sạch

Cá rô phi làm sạch

32.000₫
Cá bạc má làm sạch để đầu

Cá bạc má làm sạch để đầu

40.000₫
Cá bạc má làm sạch bỏ đầu

Cá bạc má làm sạch bỏ đầu

42.000₫