Thực phẩm sơ chế, chế biến

Há cảo nhân rau, thịt

Há cảo nhân rau, thịt

65.000₫
Há cảo nhân nấm , thịt

Há cảo nhân nấm , thịt

70.000₫
Há cảo nhân tôm , thịt

Há cảo nhân tôm , thịt

85.000₫
Chân gà rút xương xông khói

Chân gà rút xương xông khói

52.000₫
Chân gà xông khói

Chân gà xông khói

40.000₫